News

11 June 2008

Launch of Jan van der Putten`s new book

Chinese Signs published by Mets & Schilt Publishers for the Dutch reading public.

We are proud to announce this official launch of the newest book written by Jan van der Putten, Chairman and founder of Eyes on China. Hereby follows an abstract of our newest publication.

Abstract (in Dutch):

China, je kunt er niet omheen. Steeds meer krijgen we te maken met deze opkomende wereldmacht, waarvan
we eigenlijk maar zo weinig weten. En van Chinezen zelf weten we nog minder. De clichés kloppen
vaak niet: Chinezen zijn geen massamensen, ze hebben wel degelijk gevoel, en ze zijn helemaal niet zo
gezagsgetrouw als op het eerste gezicht lijkt.
China verandert snel, maar onder de oppervlakte blijft ook veel hetzelfde. In Chinese tekens gaat Jan van
der Putten in op een aantal typisch Chinese fenomenen. Hoe gaan Chinezen om met gevoel en seksualiteit?
Waarom zijn ze zo dodelijk bang om hun gezicht te verliezen? Wat zit er achter hun vaak wrede omgang
met dieren? Waarom gedragen ze zich zo roekeloos in het verkeer? En het éénkindbeleid, waar zal
dat op uitlopen? Uit deze en andere tekens rijst een verrassend beeld op, waardoor de lezer veel meer
begrijpt van deze 21 procent van de mensheid.

If you are interested in purchasing this book send us an e-mail at info@eyesonchina.com

Eyes on China's News and Press Division